Veenhuis en Schuitenmaker kiezen na fusie voor één vestigingslocatie

De fabrikanten van landbouwmachines Veenhuis in Raalte en Schuitenmaker in Rijssen verwachten de voorgenomen fusie nog voor het eind van 2019 af te ronden. De beide merken zullen blijven bestaan, maar het is de bedoeling dat er vanaf 1 locatie gewerkt gaat worden. Of dat Raalte wordt of Rijssen ligt nog niet vast.
Het valt niet uit te sluiten dat er na de fusie een klein aantal banen geschrapt worden in ondersteunende functies. Voor mensen werkzaam in technische functies is de kans op verlies van hun baan klein. De vraag naar technisch kundig personeel is groot en de bedrijven streven na de fusie naar groei. Veenhuis en Schuitemaker verwachten door samen te gaan meer kapitaal beschikbaar te houden voor onderzoek en productontwikkeling.
Bron: Vee & Gewas, 11/05/2019
Publicatie: 17-05-2019