SYSTEMIC: Enquête verwerking digestaat

Het H2020 project SYSTEMIC is op zoek naar informatie over de behandeling van digestaat voor het opstellen van een database. Deelnemers aan de enquête maken kans op een gratis deelname (hotel + diner) aan één van de SYSTEMIC Living Lab meetings.

SYSTEMIC is een groot Europees demonstratie- en onderzoeksproject dat zich richt op organische reststromen. Deze stromen, zoals dierlijke mest, rioolslib en voedsel- en voederafval, vormen de grootste nevenstromen in Europa en daarmee de meest prominente potentiële hulpbron voor de productie van biogas en het terugwinnen en hergebruik van voedingsstoffen als fosfor (P) , stikstof (N) en kalium (K). Het is een uitdaging om deze stromen geschikt te maken voor o.a. gewasbehoeftes. Het project werkt via vijf demonstratie-plants (in Nederland: Groot Zevert mestvergisting) en een groot aantal andere bedrijven dat hieraan gelieerd is.

Het belangrijkste doel van het project is om nieuwe technieken te demonstreren, en om een bijdrage te leveren aan verdere verwerking van digestaat na vergisting.

Met deze enquête wil men een (anonieme) database opbouwen. De informatie in deze database zal gebruikt worden om een rekentool op te stellen die de kosten-baten analyse geeft voor bestaande technologieën. De rekentool wordt na het project (2021) publiek beschikbaar gesteld. 

Klik hier om aan de enquête deel te nemen.

SYSTEMIC: Enquête verwerking digestaat
Auteur: Jan Roefs
Bron: Systemic
Publicatie: 17-05-2019