'Co-vergisters worden benut voor fraude met afvalverwerking'

Co-vergistingsinstallaties zijn regelmatig de spil in een omvangrijke fraude met afval. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en enkele provincies uit november 2016, dat NRC recent verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. In het rapport ‘Co-vergisting: duurzame energie of afvallozing?’ wordt gesteld dat de vergisters werden benut om onder andere afval van de verfindustrie te verwerken. Er worden volgens de opstellers van het rapport legale structuren misbruikt om fraude te plegen. "De sector is kwetsbaar voor het plegen van meerdere vormen van fraude en risicovolle milieu-overtredingen."
Bij een steekproef zagen inspecteurs bij 6 van 8 handelaren van co-producten 'kleinere' tot 'grotere' overtredingen. De 4 grootste handelaren van afvalstoffen in Gelderland bleken verdacht in strafrechtelijke onderzoeken. De administratie van co-vergisters is vaak niet in overeenstemming met de werkelijkheid. De onderzoekers stellen vast er weinig controles van de mest- en afvalstoffen plaatsvinden. De onderzoekers zien dat tussenpersonen zoals de transporteur, de handelaar of de bemiddelaar, regelmatig een failliete co-vergistinginstallatie opkopen, waardoor ze de hele keten in handen hebben. "Dit ontneemt het toezicht op de afvalstoffenketen volledig.”

Zie voor meer informatie de site van de NRC.
Bron: NRC, 15/05/2019
Publicatie: 17-05-2019