Provincie Zeeland wijst bezwaren van CombiVliet tegen mestvergister in Rilland af

De provincie Zeeland heeft het bezwaar van tomatenkweker CombiVliet uit Rilland tegen de bouw van mestvergister in de Bathpolder niet-ontvankelijk verklaard. Voor de bouw van de mestvergister van energiebedrijf Engie is volgens Gedeputeerde Staten geen milieueffectrapportage nodig. CombiVliet vocht dat besluit aan. Nadat een eerste bezwaarschrift door het college was afgewezen, ging de tomatenkweker in beroep. De externe bezwaarschriftencommissie heeft het beroep nu ook als niet-ontvankelijk verklaard. Gedeputeerde Staten nemen dat advies over.
Bron: PZC, 14/05/2019
Publicatie: 15-05-2019