Mestafzet is in voorjaar 2019 goed verlopen

De afzet van mest is dit voorjaar door het relatief droge weer goed verlopen, melden intermediairs en loonwerkers. Er kon meer worden uitgereden dan in het voorjaar van 2018 omdat er vrijwel geen belemmeringen waren door het weer. De druk op de mestmarkt is duidelijk minder dan in 2018. Er is ook veel opslag bijgebouwd door intermediairs en door akkerbouwers in de afzetgebieden.
Ook de export, met name naar Duitsland, is volgens intermediairs beter verlopen dan vorig jaar. In Duitsland is er relatief veel vraag van bedrijven die mest vergisten. "Dat heeft wel een keerzijde", stelt Jan Scherff van Mestverwerking Friesland. "De mest die wordt vergist moet later als digestaat toch op het land worden uitgereden. En dan gelden ook in Duitsland strengere normen voor de aanwending."
Bron: Boerderij Vandaag, 15/05/2019
Publicatie: 15-05-2019