Bouw biomassavergassingsinstallatie op terrein InVesta vertraagd

In 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten een subsidie te verlenen aan InVesta, een onderzoekscluster voor biomassavergassing. Aan deze subsidie is de voorwaarde verbonden dat deze wordt verleend, als besloten is tot de bouw van de biomassavergassingsinstallatie Ambigo op het terrein van InVesta in Alkmaar. Besloten is om deze voorwaarde te laten vervallen omdat de bouw van Ambigo is vertraagd en hierdoor de vestiging van andere bedrijven op InVesta wordt geblokkeerd.
Bron: Provincie Noord-Holland, 14/05/2019
Publicatie: 15-05-2019