Greenferm heeft contracten voor ongeveer 80% van het beoogde mestverwerkingsvolume

Het bedrijf Greenferm verwacht in oktober 2019 met de verwerking van mest in Apeldoorn te kunnen starten. De onderneming wil jaarlijks 350.000 ton mest verwerken. Willem Berkhof, die 75% van de aandelen in Greenferm bezit, laat weten dat er inmiddels contracten liggen voor ongeveer 80% van het beoogde verwerkingsvolume.
"Onderliggende contracten zijn een voorwaarde van de financiers", stelt Berhof. "We gaan straks eenmaal per jaar met mestleveranciers en financiers om tafel om het reilen en zeilen, ook financieel, van Greenferm te bespreken." Boeren betalen straks 11,80 euro per ton mest aan de poort. Daarbovenop komen een toeslag van 1 euro per kilo fosfaat en transportkosten.

Volgens Berkhof zien veehouders het belang om mee te doen. "We merken dat niet alleen veehouders in deze regio belangstelling hebben voor Greenferm. Ook boeren uit andere regio's haken aan. Denk bijvoorbeeld aan Oost-Gelderland, Noord-Limburg, delen van Brabant en Utrecht. Dat komt deels omdat transport naar Apeldoorn vanuit diverse regio's goed mogelijk is. Voor een deel is die belangstelling ook te verklaren doordat andere mestverwerkingsinitiatieven nog niet van de grond komen."
Bron: Nieuwe Oogst, 13/05/2019
Publicatie: 14-05-2019