GroeneWoudGas wil meer groen gas kunnen afzetten

GroeneWoudGas uit Sint-Oedenrode verwerkt de mest van 18 melkveebedrijven uit de omgeving en levert via het aardgasnetwerk groen gas aan huishoudens in omliggende dorpen. De dunne en een dikke fractie worden onder meer door boeren in binnen- en buitenland gebruikt. Eigenaar Frank van Genugten wil de activiteiten graag uitbreiden en ook groen gas aan industriële bedrijven in de omgeving af gaan zetten..

Zes dagen in de week haalt Van Genugten dagverse mest op bij de veehouderijbedrijven. In de vergister wordt het biogas opgevangen. Een installatie ontdoet het biogas van de CO2, waardoor het als groen gas rechtstreeks op het aardgasnet kan worden afgezet. Het bedrijf produceert 1,1 miljoen kuub groen gas per jaar. Van Genugten wil de gasproductie graag uitbreiden. Daarvoor ziet hij afzetmogelijkheden bij industriële bedrijven in Veghel. Dat vergt een gasleiding van 3 kilometer. De ondernemers is daarover in overleg met netwerkbeheerder Enexis.


Na vergisting wordt de mest gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De dunne fractie gaat na bewerking met een stripper als mestproduct met circa 2 kilo stikstof per ton terug naar de rundveehouders. Het wordt uitgereden met een spaakwielbemester. De stikstof in de dunne fractie is gebonden in de vorm van ammoniaksulfaat.


De fosfaatrijke dikke fractie gaat vooral naar akkerbouwgebieden in Frankrijk en Duitsland. De veehouders die de mest leveren, krijgen daarvoor een vervangende verwerkingsovereenkomst. Verder gaat een deel van de dikke fractie gedroogd en in korrelvorm naar particuliere klanten. Een recente nieuwe toepassing voor de dikke fractie is de verwerking in bouwmaterialen. De Brabantse start-up BioBuilder verwerkt de dikke fractie in isolatiemateriaal voor houtpanelen die in prefab-bouw zijn toe te passen.

Bron: Nieuwe Oogst, 25/05/2023
Publicatie: 26-05-2023