Meststoffen Nederland presenteert haar visie op kringlooplandbouw

Meststoffen Nederland is de vereniging van producenten en distributeurs van kunstmest. Op 15 april heeft ze haar visie op de landbouw – en de rol van haar leden hierin – gepresenteerd, onder de naam ‘Kunstmest 4.0’. In de visie wordt benadrukt om de onnodige en ongewenste tegenstelling tussen organische mest en kunstmest te doorbreken.

In de visie schetst Meststoffen Nederland een beeld op de uitdagingen van de totale landbouwketen, van boer tot retailer. De impact op klimaat en milieu moet verder verbeteren, tegelijkertijd moet het voorzien in de stijgende behoefte aan voedsel en biomassa. Gezien deze opdrachten, en de lage marges voor de boeren en tuinders, zijn hoge maar verantwoorde productiviteitsniveaus nodig. Dit vraagt een zorgvuldige bemesting, bestaande uit organische meststoffen aangevuld met minerale kunstmeststoffen.

Centraal hierin staat een meer circulaire benadering met een hoge maar verantwoorde productiviteit per hectare. Samenwerken met de hele landbouwketen en overheid is daarvoor noodzakelijk, stelt Meststoffen Nederland voorzitter Anthony Zanelli bij de presentatie van de visie ‘KunstMest 4.0’.

Zanelli: “In politiek Den Haag wordt een onnodige tegenstelling gecreëerd tussen organische mest en kunstmest. Maar de een kan niet zonder de ander. Om dit te doorbreken willen wij als Meststoffen Nederland naar een nieuwe situatie: basis bemesting met onbewerkte organische mest en op maat aanvulling met hoogwaardige bewerkte meststoffen waarvan de oorsprong ook organische mest kan zijn. Dit is de belangrijkste conclusie in onze nieuwe visie ‘KunstMest 4.0’. “

 

De leden van Meststoffen Nederland willen bijdragen aan de omslag naar een meer duurzame en circulaire voedselvoorziening door zelf te investeren in:

  • Het adviseren over een gezonde bodem en de juiste toepassing van alle meststoffen (onbewerkt en bewerkt).
  • De ontwikkeling van minerale meststoffen met specifieke en variabele samenstelling om zo, in combinatie met organische bemesting, bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van precisielandbouw technieken.
  • Verdere verduurzaming van de productie van stikstof-, fosfaat- en andere meststoffen.

 

Opgeroepen wordt niet te dogmatisch om te gaan met de schaal van de kringloop. Intuïtief geven veek mensen soms de voorkeur aan kleine lokale kringlopen, maar evengoed kan het te prevaleren zijn de kringlopen te sluiten op Europese of mondiale schaal.

 

Het rapport is bijgevoegd, daarnaast heeft meststoffen.nl een ondersteunend filmpje gemaakt.

Meststoffen Nederland presenteert haar visie op kringlooplandbouw
Auteur: Jan Roefs
Bron: Meststoffen Nederland
Publicatie: 16-04-2019

Bijlages downloaden

MSNL_boek_v7_digitaal-LR.pdf