Rijenbemesting in de maisteelt wordt nog niet op grote schaal toegepast

Rijenbemesting wordt per 1 januari 2021 verplicht in mais op alle zand- en lössgronden. Het is een nieuwe mestregel die voortkomt uit het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Er is in de praktijk al wel veel ervaring met de techniek, maar het is nog niet zo dat boeren er massaal voor kiezen. Boeren zijn haast verplicht om een loonwerker in te schakelen en de kosten zijn hoger dan bij een volveldsbemesting
Loonbedrijf Volkerink Heino investeerde 7 jaar geleden in een 17 kuubs tank met 8-wielig onderstel met bouwlandbemester op rijafstand. Zowel trekker als tank hebben een gps-antenne. Naast de trekker stuurt ook de achteras van de tank om kaarsrecht te bemesten. Een week later wordt de mais via deze gps coördinaten gezaaid. Het loonbedrijf rekent een standaard tarief per hectare voor de volveldse bemester en bij de rijenbemesting komt daar een toeslag van 60 euro per hectare bij. Het zaaien van mais is niet duurder als daarvoor in rijen is bemest.

Veel loonwerkers die rijenbemesting in de maisteelt aanbieden kiezen bewust voor 2 werkgangen in plaats van 1, omwille van de capaciteit. Het is dan namelijk mogelijk om al veel eerder te beginnen met bemesten om later op exact het juiste moment te zaaien. Het zaaien gaat bovendien met een snelheid van 9 kilometer per uur, waardoor er veel hectares in korte tijd kunnen worden gezaaid.

Er is ook bij loonwerkers nog weinig animo om te investeren in de rijenbemesting. Naast de vraag van boeren speelt onzekerheid over de wetgeving daarbij een rol. Het is niet zeker of de plicht voor bemesten in de rij ook in het zevende Actieprogramma nitraatrichtlijn wordt opgenomen dat in 2022 ingaat. In theorie zou de verplichting maar 1 jaar kunnen gelden. Ook is onduidelijk wat de status is van bijvoorbeeld het zaaien van maïs in een ruit en of er dan wel een volveldse bemesting is toegestaan. Daarnaast is nog niet bekend hoever de mest van de plantrij af mag liggen.
Bron: Boerderij, 09/04/2019
Publicatie: 15-04-2019