Schouten kijkt naar optie van voer-mestcontracten bij herziening van het mestbeleid

Bij de herziening van het mestbeleid sluit minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de invoering van voer-mestcontracten niet uit. Dat maakte zij deze week duidelijk in een debat met de Tweede Kamer. Het past bij haar doel om te komen tot een landbouw die poogt kringlopen zo veel mogelijk te sluiten. De minister wil kijken naar wat de consequenties zijn ten aanzien van de handhaving en de uitvoering Ze wil niet dat de contracten veel extra regelgeving met zich meebrengen.
In het debat met de Tweede Kamer maakte de minister ook duidelijk dat ze geen extra wettelijke eisen wil opnemen voor grondgebonden melkveehouderij. Ze beschouwt de voorstellen van de Commissie Grondgebondenheid van LTO en NZO en het Netwerk GRONDig op dit punt als doelen die de sector voor zich zelf ziet. Ze gaat deze voorstellen niet rechtstreeks vertalen in wetgeving. Wel ziet zij in de voorstellen bruikbare bouwstenen om tot een nieuw mestbeleid te komen. Volgens Schouten spelen er voor het nieuwe beleid echter meer zaken. Het moet binnen de Europese kaders passen en uitvoerbaar en controleerbaar zijn.
Bron: Boerderij Vandaag, 12/04/2019
Publicatie: 12-04-2019