'Door nieuwe SDE-tarieven is monovergisting sneller rendabel'

Met subsidie vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) worden bedrijven ondersteund om hernieuwbare energie te produceren of CO2-verminderende technieken toe te passen. De openstelling van de SDE++ start dit jaar op 28 juni. Door verhoging van de subsidiebedragen per kilowattuur en productiesubsidies per kuub groen gas vanuit SDE++ is een investering in monomestvergisting sneller rendabel geworden, stelt DLV Advies.

Een investering in een monomestvergister was in het verleden pas economisch rendabel voor een bedrijf met minimaal 160 koeien of 4.000 vleesvarkens. Met de hogere vergoedingen vanuit de SDE-regeling ligt die grens nu bij circa 100 koeien of 2.800 vleesvarkens, stelt DLV Advies. De SDE-tarieven gaan van 13,1 cent naar 16,7 cent per kilowattuur en het tarief voor groen gas gaat naar 1,11 euro per kuub.


De regeling SDE++ is dit jaar geopend van 28 juni tot en met 6 oktober en er is 13 miljard subsidie beschikbaar. De SDE++ wordt ingezet als een exploitatiesubsidie, dat wil zeggen dat de subsidie ontvangen wordt tijdens de exploitatieperiode van het project. De kostprijs van duurzame energie is namelijk hoger dan die van grijze energie, waardoor de productie van duurzame energie niet altijd rendabel is. SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie ten opzichte van duurzame energie.  

Bron: DLV Advies, 28/04/2022
Publicatie: 29-04-2022