NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'

In een gesprek met een delegatie van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benadrukt dat er geen sprake is van het verplicht gebruiken van AGR-GPS bij het aanwenden van mest. Het ministerie kijkt met name naar meer mogelijkheden voor het digitaliseren en monitoren van mesttransporten. Er wordt onderzocht welke toepassingsmogelijkheden er zijn om digitale verantwoordelijkheid voor het mestbeleid in te passen. Dat komt ook aan de orde in de bijeenkomsten die het ministerie organiseert waarin over de herziening mestbeleid wordt gesproken.
Aanleiding voor het gesprek op het ministerie vormde een brief van de NMV waarin de organisatie zorgen had geuit over plannen van minister Schouten van LNV om ARG-GPS te verplichten op alle mesttoedieningsapparatuur. De NMV heeft aangegeven dat in het mestbeleid ook aandacht moet zijn voor zaken als structuurbederf van de grond, praktische toepasbaarheid en hogere kosten. Tevens moeten bij het herzien van het mestbeleid niet alleen als milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen maar ook aspecten als veiligheid worden meegenomen. De NMV pleit voor een eenvoudig, betaalbaar en werkbaar mestbeleid.
Bron: NMV, 12/03/2019
Publicatie: 13-03-2019