Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen

De bodembiologen Jan Willem van Groenigen en Ron de Goede van de Wageningen Universiteit plaatsen kritische kanttekeningen bij de conclusies die onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen trekt in een onderzoek naar de effecten van mestinjectie op regenwormen. Onrust vermoedt dat het injecteren van drijfmest resulteert in een drogere bodem en dat zou een negatief gevolg hebben op de hoeveelheid wormen in de bodem. De Goede en Van Groenigen achten de opzet van het onderzoek niet geschikt om een relatie tussen het aantal wormen in de bodem en het injecteren van mest aan te tonen.
Van Groenigen en De Goede zijn het wel eens met de stelling dat het aantal wormen daalt bij een droge bodem, maar ze vinden dat de link die Onrust legt tussen mestinjectie en droge grond niet hard wordt gemaakt. Die mogelijke link wordt gesuggereerd, maar niet onderbouwd met relevant onderzoek van anderen. De Wageningse bodembiologen stellen dat de referenties van de onderzoeksresultaten minimaal terugkomen in de discussie van de wetenschappelijke publicatie. Het was volgens hem beter geweest om een experiment uit te voeren waarin mestinjectie vergeleken wordt met bovengrondse aanwending.
Bron: Boerderij Vandaag, 13/03/2019
Publicatie: 13-03-2019