Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen

Op vrijdag 15 maart vindt op boerderij De Melktap in Geesteren de aftrap plaats van het Groene Weide Meststof demonstratieprogramma 2019. Dit is een belangrijk onderdeel van het project Kunstmestvrije Achterhoek. De aftrap bestaat uit het officieel in gebruik nemen van de allereerste in de Achterhoek ontwikkelde en gebouwde emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen.
Groene Weide Meststoffen zijn duurzame meststoffen die chemische kunstmest kunnen vervangen. Ze vormen een belangrijke schakel in het realiseren van kringlooplandbouw in de Achterhoek. De meststoffen worden in Beltrum bij Groot Zevert Vergisting geproduceerd met herwonnen mineralen uit regionale overschotten dierlijke mest als basis. De ontwikkeling is het resultaat van een intensieve samenwerking van veevoederfabrikant ForFamers, Groot Zevert. Bij het project zijn verder diverse partijen betrokken waaronder LTO Noord.

De praktijkproef kan paatsvinden dankzij een vrijstelling de is verkregen met steun van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vrijstelling is vastgelegd in het zesde Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn dat Nederland is overeengekomen met de Europese Commissie. De vrijstelling geldt nog tot 2021. In het kader van de proef zal dit jaar bij circa 55 Achterhoekse melkveehouders een totaal van bijna 600 hectare grasland worden bemest met Groene Weide Meststoffen. De komende jaren is een uitbreiding voorzien naar 7500 hectare verschillende gewassen bij maximaal 150 landbouwbedrijven.
Bron: Stichting Biomassa, 12/03/2019
Publicatie: 12-03-2019