ZLTO en LLTB zetten in op doelvergunning voor Innovatiepark De Vlier

ZLTO en LLTB werken samen om voor Innovatiepark De Vlier in Deurne een vergunning op basis van gestelde doelen te verkrijgen. In het innovatiepark willen vijf varkenshouders via ondergrondse pijpleidingen de mest afvoeren om deze op een centrale locatie volledig te zuiveren. Het water dat hierbij vrijkomt gebruiken ze om de mestkelders periodiek te spoelen. 

In combinatie met enkele managementmaatregelen realiseren de varkenshouders met de centrale mestzuivering naar verwachting een emissiereductie van 90% voor methaan en 85% voor ammoniak. Om dit te kunnen realiseren wordt  ingezet op een doelvergunning  voor Innovatiepark De Vlier. In de vergunning moeten maximale emissieplafonds worden opgenomen, in combinatie met een monitoringssysteem waarmee de werkelijke emissies inzichtelijk worden gemaakt.


Veehouderijen ervaren in de praktijk dat beleid en vergunningverlening een belangrijke impact hebben op het kunnen toepassen van innovatieve technieken en maatregelen. De huidige vergunningensystematiek is gebaseerd op voorgeschreven ‘middelen’ die mogen worden toegepast om emissies te verlagen, waarbij nauwelijks ruimte is voor nieuwe systemen. Als veehouders hier toch mee aan de slag willen, gaat dit gepaard met ingewikkelde procedures en hoge meetkosten. Met het toepassen van een doelvergunning kan die impasse worden doorbroken.


Innovatiepark De Vlier zou in een samenwerking met gemeente Deurne, de omgevingsdienst en de provincie Noord-Brabant, een voorbeeld kunnen worden van het toepassen van de doelvergunningenystematiek. LLTB en ZLTO menen dat deze vergunningensystematiek de implementatie van innovatieve technieken en maatregelen op veehouderijbedrijven in een flinke stroomversnelling kan brengen.

Bron: ZLTO, 17/01/2022
Publicatie: 19-01-2022