Zeeuwse mestdistributiebedrijf investeert in mestverwerking

In het Zeeuwse Poortvliet bouwde mestdistributiebedrijf J. van Leijsen een nieuwe loods die deels wordt benut voor de verwerking van drijfmest. De komende week neemt het bedrijf de installatie in gebruik. Op jaarbasis voert het Zeeuwse bedrijf 400.000 ton mest aan. Het is vooral varkensmest aan uit Noord-Brabant en een beetje rundveemest van melkveebedrijven in de omgeving.

Het gedeelte onder de mestbewerkingsruimte is onderkelderd en verdeeld in 3 opslagruimten voor onbewerkte drijfmest. De onbewerkte mest wordt naar de mestscheider op de eerste verdieping gepompt. De pompen worden en mestscheider worden elektrisch aangedreven motoren. Op het dak van de loods liggen 2.700 zonnepanelen, die jaarlijks ruim 1 megawatt elektriciteit leveren.


De dikke fractie valt vervolgens via een transportband op de begane grond. Daar zijn zes tunnels om de mest te hygiëniseren, en te composteren en drogen. De dunne fractie wordt buiten opgeslagen in betonnen opslagtanks. De silo’s zijn voorzien van elektrisch aangedreven mixers.


De opslagruimte voor de bewerkte, dikke fractie is strak gescheiden van de opslagruimte voor de dikke fractie die nog niet exportwaardig is. De ruimte met de exportwaardige fractie is voorzien van een hygiënesluis. 


De bewerking van de mest gebeurt volledig in een afgesloten ruimte. De lucht in deze ruimte wordt centraal afgezogen en gaat door een chemische luchtwasser en een biobed. De tweetraps luchtzuivering moet ervoor zorgen dat de emissies van ammoniak en geur vrijwel nul zijn.


Veel van de dunne fractie kan Van Leijsen afzetten op Tholen. De dikke fractie heeft 30% droge stof, en na compostering circa 60%. Dit gaat vooral naar afnemers in het noorden van Frankrijk.

Bron: Boerderij, 13/09/2021
Publicatie: 13-10-2021