Vergunningprocedure voor geplande mestverwerking bij Venlo loopt nog

In maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten aan het Duitse bedrijf RMS een omgevingsvergunning verleend voor een installatie om dierlijke mest en cosubstraten te vergisten en het biogas op te werken tot groen gas en vloeibare CO2 in Venlo. Het digestaat wil het bedrijf verwerken  tot  meststoffen en loosbaar effluent. Er loopt nog een beroep tegen de verleende vergunning bij de Raad van State.

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg meldt in reactie op vragen van SP in de Provinciale Staten dat nog onbekend is wanneer het hoger beroep tegen de verleende omgevingsvergunning door Raad van State wordt behandeld.


In juli 2020 heeft Wind Vision SB Energy de aandelen overgenomen van RMS. Er is voor het project in Venlo ook nog geen vergunning binnen de Wet op Natuurbescherming afgegeven. Daar moet de aanvrager nog extra informatie voor aanleveren.

Bron: Provinciale Staten Limburg, 08/10/2021
Publicatie: 13-10-2021