Interne vacature wakkert discussie over mestverwerking in Provinciale Staten van Brabant weer aan

De provincie Noord-Brabant kent een interne vacature voor een projectleider die zich de rest van dit jaar 18 uur per week bezig moet houden met de vergunning voor een grootschalige mestverwerkingsinstallatie. Het leidde tot vragen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. GroenLinks wilde weten waarom er al iemand voor de functie wordt gezocht terwijl er nog geen nieuwe vergunningaanvraag ligt van boerencoöperatie MACE en OOC Terminals die in Oss en mestverwerkingsinstallatie willen realiseren.
Gedeputeerde Van der Maat laat weten dat het gaat om een lopende opdracht waarvoor een nieuwe projectleider nodig is. Van der Maat gaf tevens aan dat het werk van de projectleider niet één op één gekoppeld is aan de plannen in Oss, maar dat het gaat om grootschalige mestverwerking op bedrijventerreinen in algemenere zin.

Voorzitter Frans Meulenmeesters van MACE meldt dat de plannen voor de mestverwerkingsinstallatie in Oss momenteel ter beoordeling liggen van de Commissie m.e.r. en dat wanneer de commissie geen gebreken ziet in het milieu-effectrapport er vervolgens een nieuwe vergunningaanvraag zal worden ingediend bij de provincie.
Bron: Brabants Dagblad, 01/02/2019
Publicatie: 11-02-2019