'Huidig mestbeleid is een belemmering om kringloop te sluiten'

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert regionale bijeenkomsten om ideeën op te doen over de herziening van het mestbeleid. Op donderdag 7 februari vond er een bijeenkomst plaats in Kamerik. Het thema was daarbij 'Kringlooplandbouw'. De meningen blijken verdeeld hoe een kringloop moet worden gezien, op bedrijfsniveau, regionaal, nationaal, op Europees niveau of nog ruimer? De huidige wetgeving kent volgens verschillende aanwezige boeren te veel belemmeringen om de de kringloop verder te sluiten.
Er moet meer organische stof in de bodem kunnen worden gebracht, vinden ondernemers. Ook willen ze de bemesting beter af kunnen stemmen op de gewasopbrengst, bijvoorbeeld via een gewasderogatie. De aanwezige ondernemers zouden graag meer nieuwe technieken in de praktijk testen, maar hiervoor ontbreekt het volgens hen aan experimenteerruimte. Ook wordt er gepleit voor het afschaffen van belemmerende regels zoals over de uitrijdtermijn van dierlijke mest, zodat er op het optimale moment bemest kan worden.

Het ministerie gaat alle ideeën van de regiobijeenkomsten verzamelen en verwerken tot een voorstel, dat dit najaar gepresenteerd zal worden. Daarbij zullen ook de vervolgstappen voor de invulling van een nieuw mestbeleid duidelijk worden.
Bron: Boerderij Vandaag, 08/01/2019
Publicatie: 11-02-2019