Budget SDE++ 2020 gaat vooral naar zonne-energie en Porthos-project

Bijna 3500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een subsidiebeschikking ontvangen in het kader van de SDE++ 2020. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal 4,6 miljard euro subsidie. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk een reductie in de CO2-emissie van 3,29 megaton per jaar. De subsidie gaat met name naar zonne-energie en  het Porthos-project in de Rotterdamse haven.

In november van 2020 heeft de eerste openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) plaatsgevonden. Hierdoor werd het voor het eerst mogelijk om naast de productie van duurzame energie, ook subsidie te krijgen voor andere CO2-reducerende technieken, zoals de afvang- en opslag van CO2 en elektrische boilers.


De beoordeling van de subsidieaanvragen is nog niet volledig afgerond. Het merendeel van de aanvragen is wel beoordeeld en de meeste subsidiebeschikkingen zijn inmiddels afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Van de bijna 3500 projecten die subsidie ontvangen hebben er ruim 3300 betrekking op de opwekking van zonne-energie op daken.


Het grootste deel van het subsidiebudget, maximaal 2,1 miljard euro, is toebedeeld aan het Porthos-project in de Rotterdamse haven, waarbij CO2 wordt afvangen en opgeslagen. Daar kan een reductie in de CO2-emissie met 2,34 megaton per jaar worden gerealiseerd. Er zijn ook verschillende beschikkingen uitgegeven voor andere nieuwe technieken in de SDE++, zoals restwarmte, warmtepompen en elektrische boilers.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 08/06/2021
Publicatie: 11-06-2021