CowToilet van Hanskamp erkend als emissiearm systeem

Het CowToilet van Hanskamp is een nieuw systeem voor de melkveehouderij, waarbij een deel van de urine van een koe direct wordt opgevangen en daardoor niet in contact komt met de mest. Dit systeem is nu erkend als emissiearm huisvestingssysteem.
De CowToilet werkt als volgt: wanneer een koe in een krachtvoerbox staat wordt met een stangetje tegen een zenuw geduwd. Hierdoor wordt die zenuw geprikkeld en gaat de koe urineren. Deze urine wordt apart opgevangen en komt daardoor niet in contact met de rest van de mest. Uit deze urinefractie zal amper ammoniak vervluchtigen.

Sinds 1 juni is dit ook officieel erkend, want het systeem is opgenomen in de RAV-lijst (nummer A 1.36) met een emissiefactor van 8,4. Het is het eerste systeem dat niet werkt op basis van een emissiearme vloer.

Klik hier voor uitleg over het systeem op de website van Hanskamp.
CowToilet van Hanskamp erkend als emissiearm systeem
Auteur: Jan Roefs
Bron: Hanskamp
Publicatie: 11-06-2021