Duits bedrijf Biatex wil mestverwerkingsinstallaties in Nederland verkopen

Het Duitse bedrijf Biatex heeft een mestverwerkingssysteem ontwikkeld en wil hiermee naar de Nederlandse markt toe. De eerste gesprekken met boeren zijn gevoerd.
Het systeem gaat uit van een mechanische scheiding in een dikke en dunne fractie, waarna de dunne fractie biologisch wordt behandeld via de bekende nitrificatie/denitrificatie. Hierdoor wordt de veelal anorganische stikstof (NH4) in de mest omgezet in N2, en dit stikstofgas verdwijnt dan naar de lucht. De dunne fractie die dan overblijft bevat nog maar zeer weinig stikstof en fosfaat.

In Boerderij geeft het bedrijf aan dat het bedrijf eventueel de dikke fractie wil afnemen; deze gaat het bedrijf dan verder verwerken in Duitsland. Naar eigen zeggen kost het proces zo'n €10 per m3 drijfmest, voor bedrijven met meer dan 16.000 m3. Het is niet duidelijk welke uitgangspunten het bedrijf hiervoor neemt.

Nederlandstalige website Biatex: www.biatex.net/nl
Duits bedrijf Biatex wil mestverwerkingsinstallaties in Nederland verkopen
Bron: Boerderij
Publicatie: 11-06-2021