PFOS-verontreiniging op ETP-terrein bij Wijster

Gedeputeerde Staten van Drenthe trekken 20.000 euro uit voor onderzoek naar een verontreiniging met poly- en perfluoralkylstoffen (PFOS) op het ETP-terrein in Wijster. Bij de bouw van een mestvergister is grond afgegraven waarin deze stoffen zijn aangetroffen. De grond is niet ernstig verontreinigd en mag worden verwerkt op het eigen terrein. Het onderzoek dat samen met bedrijven op het ETP-terrein wordt uitgevoerd is bedoeld om omvang, oorzaak en mogelijke risico’s in beeld te brengen.
Bron: Provincie Drenthe, 08/06/2021
Publicatie: 09-06-2021