Co-vergister in Borgercompagnie zou plaats moeten maken voor zonnepark

In Borgercompagnie wil het bedrijf Powerfield uit Dokkum een zonnepark van 139 hectare realiseren. Het zonnepark is gepland tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie. Omwonenden zijn vorige week via een brief op de hoogte gebracht van het initiatief. Een groot deel van het park wordt gerealiseerd op de grond van Dankers Bio Energy, een bedrijf dat een co-vergistingsinstallatie exploiteert. 

De vergister van Dankers Bio Energy zorgt al jaren voor klachten van omwonenden over stankoverlast. Powerfield meldt aan de omwonenden dat aan Dankers een voorstel is gedaan waarbij de vergister buiten bedrijf wordt gesteld.


Ook wil het Friese bedrijf 5 hectare van het zonnepark beschikbaar stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via  door een nieuw op te richten energiecoöperatie of door het oprichten van een gebiedsfonds. Verder zullen omwonenden gratis zonnepanelen ontvangen of hiervoor in de plaats een vergoeding van 2.500 euro.


De bewoners reageren gereserveerd op het plan. Ze vrezen dat het nieuwe plan voor vertraging gaat zorgen voor de maatregelen die Dankers moet nemen om de geuroverlast aan te pakken. Ook zijn er twijfels of de vergister na de aanleg van een zonnepark daadwerkelijk niet meer gebruikt zal worden.


De gemeente Veendam heeft inmiddels een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het zonnepark ontvangen, maar geeft aan verder geen partij te zijn geweest in de onderhandelingen tussen Powerfield en Dankers. Het college van burgemeester en wethouders lijkt niet onwelwillend te staan tegenover het plan.

Bron: RTV Noord, 08/06/2021
Publicatie: 09-06-2021