Provincie Limburg stemt in met nieuwe vergunning voor Willems America

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft ook fase 2 voor een nieuwe omgevingsvergunning goedgekeurd die de uitbreiding van de mestverwerking door het bedrijf Willems America toelaat. De onderneming mocht op basis van de oude vergunning 58.000 ton mest per jaar verwerken. Op basis van de nieuwe vergunning kan het bedrijf dat opvoeren tot 450.000 ton per jaar. Omwonenden laten weten de vergunning bij de rechter te zullen aanvechten.

De gemeente Horst aan de Maas is ook tegen de vergunning omdat daardoor ook mest uit de verre omgeving van America aangevoerd kan worden. Die bovenregionale functie is volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan. Ook zou het bedrijf jarenlang veel meer mest hebben verwerkt dan is toegestaan.  De provincie is van mening dat het bedrijf belangrijke maatregelen heeft genomen om risico's op overlast te minimaliseren.

Bron: De Limburger, 08/06/2021
Publicatie: 08-06-2021