Vanaf 2008 werd voor 2,4 miljard euro SDE toegekend aan mestvergisting

Via de regelingen Stimuleringsregelingen Duurzame Energieproductie SDE en SDE+ is vanaf 2008 voor 2,4 miljard euro aan steun toegekend aan initiatieven waarbij voor de energieproductie mest werd verwerkt of vergist. Het ging om 197 co-vergisting- en 35 monomestvergistingprojecten die zijn gerealiseerd op 146 verschillende locaties. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen over wijzigingen in de begroting van het ministerie.

Schouten merkt er bij op dat de daadwerkelijke uitgaven voor de overheid naar verwachting aanzienlijk lager doordat niet alle installaties maximaal produceren en de subsidie afhangt van de ontwikkeling van de energieprijzen.


Voor mestverbranding is twee keer een SDE-beschikkingen afgegeven met een totale waarde van 149 miljoen euro. Ook hierbij stelt de minister dat de daadwerkelijke uitgaven waarschijnlijk lager zullen zijn. Mestverwerkers moeten zijn aangemeld en erkend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het kader van de verordening Dierlijke Bijproducten. Momenteel zijn er in totaal 4 bedrijven erkend door de NVWA voor het verbranden van mest.

Bron: Ministerie van LNV, 10/05/2021
Publicatie: 12-05-2021