'Mestverwerking door Twence is van belang voor Twentse varkenssector'

Coen Bessembinder gaat vanaf 2022 vleesvarkensmest leveren aan Twence voor verwerking in Zenderen. Hij betaalt bij Twence ongeveer 2 euro per kuub meer dan de huidige marktprijs. Voor de ontwikkeling van de varkenssector in Twente is het volgens hem echter van belang dat er een deel van de mest definitief van de markt verdwijnt. Daarnaast biedt het de ondernemer bedrijfszekerheid. De mest wordt gedurende hete hele jaar opgehaald. 

Momenteel werkt Bessembinder samen met een loonwerker die de mest naar Drenthe brengt. De vleesvarkensmest wordt daar verder verwerkt en de dikke fractie wordt geëxporteerd. De varkenshouder heeft voor 4.000 kuub mest ingetekend bij Twence. Dat is 45% van het totale, huidige volume van zijn bedrijf.


Bessembinder heeft 4500 varkens in Wierden. De mest van deze locatie gaat de komende 3 jaar naar Twence. In Heeten houdt hij momenteel 3700 vleesvarkens. Die locatie gaat de ondernemer uitbreiden naar 6.300 varkens. De mest daarvan blijft hij via dezelfde intermediair in Drenthe afzetten.

Bron: Boerderij, 08/05/2021
Publicatie: 10-05-2021