Digitale rekentool van Eurofins Agro bepaalt plaatsingsruimte fosfaat

Eurofins heeft een digitale rekentool ontwikkeld waarmee boeren kunnen berekenen welke fosfaatgebruiksnormen hen de meeste mestplaatsingsruimte opleveren: de normen uit de oude regeling, of de normen uit de nieuwe regeling die met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 januari dit jaar.

Voor grondmonsters die genomen zijn voordat de nieuwe regeling inging is een overgangsregeling ingesteld. Boeren met analyse-rapporten die uiterlijk 31 december 2020 zijn opgesteld, kunnen kiezen hoe zij hun fosfaattoestand vermelden in de Gecombineerde Opgave.


Voor monsters die zijn genomen voor 31 december 2020 mag zowel gebruik gemaakt worden van de oude gebruiksnormen via P-Al of Pw als van de nieuwe norm op basis van de gecombineerde fosfaatindicator via P-Al en P-CaCl2. Met de rekentool valt te berekenen welke van deze twee de meeste plaatsingsruimte oplevert.


Alle grondmonsters en analyseverslagen zijn maximaal 4 jaar geldig. Voor monsters die genomen zijn vanaf 1 januari dit jaar gelden de nieuwe gebruiksnormen.


De rekentool fosfaat is te raadplegen op de website van Eurofins Agro.

Bron: Eurofins Agro, 03/05/2021
Publicatie: 04-05-2021