Film ter toelichting op onderzoek naar bovengronds drijfmest uitrijden

In opdracht van de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu onderzocht Peter Vanhoof, zelfstandig onderzoeker bodemkringloop, in 2019 de stikstofbenutting in grasland bij verschillende drijfmestdoseringen. Vanhoof vergeleek daarbij onder andere het verschil in stikstofbenutting tussen injecteren en bovengronds uitrijden van drijfmest. De onderzoeker heeft nu ook een film gemaakt over zijn onderzoek.

Vanhoof concludeert dat het bovengronds aanwenden van drijfmest in een lage dosering resulteert in een hogere stikstofbenutting en een verbetering van het bodemleven. Kalk in de mestput zorgt voor een verhoging van de pH-waarde van de bodem. Een laag molybdeengehalte heeft een negatief effect op stikstofbenutting.


De video die Vanhoof maakte is te vinden op de website van de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu.

Bron: Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu, april 2021
Publicatie: 03-05-2021