Dagontmesting zorgt voor flink lagere emissie bij vleesvarkens en biggen

Het lijkt mogelijk dat met een aanpak bij de bron zowel bij biggen als bij vleesvarkens kan worden voldaan aan de eis van de provincie Noord-Brabant om de ammoniakemissie vanuit een varkensstal met 85% te verlagen. Dat wijzen de eerste metingen uit in de Stal van de Toekomst uit die tijdens het project 'Dagontmesting' zijn gedaan. Bij kraamzeugen en drachtige zeugen is het effect  van het dagelijks wegspoelen van verse mest op de emissie van ammoniak minder groot.

Het concept 'Dagontmesting is'ontwikkeld door De Hoeve Innovatie. Door mest dagelijks uit de stal te halen wordt voorkomen dat er veel ammoniak kan worden gevormd in de stal. In opdracht van de provincie Noord-Brabant en in samenwerking met onder andere Wageningen University & Research wordt het onderzocht als onderdeel van het project 'De Stal van de Toekomst'.


Op drie varkenshouderijbedrijven worden metingen gedaan.  Die moeten uitwijzen of de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof voldoende kunnen worden gereduceerd en of het als goedgekeurd stalsysteem voor de hele varkenshouderijsector beschikbaar kan komen. De metingen lopen nog door tot november van dit jaar.


De voorlopige resultaten werden naar buiten gebracht tijdens het webinar 'Dagontmesting in de Stal van de Toekomst' op vrijdag 23 april. Tot op dit moment levert het geautomatiseerd spoelen van mestgoten in varkensafdelingen met smalle diepe hokken met goed mestdoorlatende roosters en schone dichte vloeren een flinke reductie in de ammoniakemissie op.


Bij vleesvarkens wijzen de voorlopige emissiemetingen op een reductie van 75% ammoniak, 80% methaan en 50% geur. Bij biggen wordt een reductie in de ammoniakuitstoot gehaald van 80%, een 90% lagere methaanuitstoot en 50% minder geur. Bij kraamzeugen komt het systeem van goten en spoelen met verse dunne mest tot 60% reductie van de ammoniakemissie. De methaanuitstoot is 90% lager, maar de geuremissie verandert niet.

Bron: Varkens, 23/04/2021
Publicatie: 30-04-2021