Porkwatt moet voor tonnen aan SDE+ terugbetalen

De 623.749 euro aan subsidie die bedrijf Porkwatt uit het Overijsselse Fleringen heeft ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+, moet het bedrijf terugbetalen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2018 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een controle vastgesteld dat Porkwatt samen met mest circa 1300 ton niet-toegestane producten in een co-vergistinginstallatie heeft verwerkt.

Porkwatt is een dochteronderneming van mesttransport- en -distributiebedrijf Oude Lenferink in Fleringen. Het bedrijf exploiteert een co-vergistinginstallatie. De onderneming maakte bezwaar tegen het besluit van het ministerie om de bijdrage via SDE+ terug te vorderen en voerde procedures bij de rechter. Vorige maand heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het bezwaar ongegrond verklaard. Het CBb is de hoogste rechter voor zaken binnen het economisch bestuursrecht.


Het bedrijf stelt onder meer dat aan de hand van de codes van aangeleverde mest niet is af te leiden of die wel of niet uit de eigen vergistingsinstallatie afkomstig is. Daarnaast geeft Porkwatt aan dat de vergister defect is geweest en niet continu heeft gedraaid omdat vergisting een periode onrendabel was. Voor de laatste verklaring kon het bedrijf echter geen bewijs leveren. Porkwatt hield geen administratie bij van producten die dagelijks de vergistingsinstallatie in gingen.


De niet-toegestane producten die werden verwerkt betroffen vooral zuiveringsslib. Porkwatt heeft aangegeven dat het slib niet wordt vergist maar alleen gehygiëniseerd waarna het naar Duitsland wordt vervoerd. De rechter vindt dat niet aannemelijk en bovendien is het hygiëniseren van zuiveringsslib met het oog op export in Nederland niet toegestaan.


Het subsidiebedrag dat het bedrijf ten onrechte heeft ontvangen wordt in mindering gebracht op nieuwe subsidies die in het kader van SDE+ worden uitgekeerd. Er is een betalingsregeling met het  ministerie voor overeengekomen.


Meer informatie is te vinden in de uitspraak van het CBb.

Bron: Tubantia, 06/04/2021
Publicatie: 07-04-2021