Merensteyn verwerkte in 2020 meer dan 170.000 ton mest

Merensteyn in het Limburgse Ysselsteyn heeft in 2020 meer dan 170.000 ton mest verwerkt. Daarbij is 85.000 water uit mest gehaald. Het verwerkingsproces is goed onder controle, zo meldt de eigenaar van de installatie, mestafzetorganisatie Mestac.

Van de mest die in Ysselsteyn wordt verwerkt, komt 85% binnen een straal van 20 kilometer van de verwerkingsinstallatie. Mestac ziet bovendien dat er meer vraag komt naar het mineralenconcentraat en ook de afzetkosten van dikke fractie zijn gedaald. Mede daardoor kon het verwerkingstarief in 2020 naar beneden worden gebracht.

Bron: Mestac, 22/02/2021
Publicatie: 23-02-2021