'Voor efficiënte productie is mix van dierlijke mest en kunstmest nodig'

Met alleen gebruik van dierlijke mest zal de landbouwproductie in Nederland dalen. Door naast dierlijke mest ook gericht gebruik te maken van kunstmest is het mogelijk om efficiënter te produceren waardoor de reductiedoelstellingen in emissie voor 2030 haalbaar blijven. Dat werd gesteld door directeur Reinier Gerrits van brancheorganisatie Meststoffen Nederland in een webinar van kunstmestproducent Yara.

Feitelijk is dierlijke mest voor een deel kunstmest dat wordt hergebruikt en voor een deel mineralen uit geïmporteerd krachtvoer, zo werd gesteld door Gerrits. Volgens hem zit er geen feitelijke tegenstelling tussen de inzet van dierlijke mest en kunstmest.


"De stikstof die in Nederland in de landbouw binnenkomt, is voor twee derde deel afkomstig van geïmporteerd veevoer en voor een derde deel vanuit kunstmeststikstof. Het geïmporteerde veevoer is in het land van herkomst doorgaans ook geteeld met gebruik van kunstmest."


"Zonder de aanvulling vanuit kunstmest zou er een tekort aan stikstof en andere mineralen ontstaan. Vanuit dierlijke mest komen mineralen niet altijd op het moment vrij dat de plant die nodig heeft. Met inzet van kunstmest is dat op het juiste moment aan te vullen. Dat lukt niet met dierlijke mest of met verder verwerkte producten van dierlijke mest."


"Het Europese doel om al in 2030 alle verliezen van nutriënten door vervluchtiging of uitspoeling met 50% te beperken en daarbij 20% minder meststoffen te gebruiken, zal lastig te realiseren zijn zonder de inzet van kunstmest", stelt Gerrits.

Bron: Nieuwe Oogst, 19/02/2021
Publicatie: 23-02-2021