STAB kritisch over geuremissieberekening in vergunning Jennissen

De nieuwe vergunning voor mestverwerking in Nistelrode door het loon- en mestransportbedrijf Jennissen in Nistelrode is op onjuiste gronden verleend. Dit stelt de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) die in opdracht van de rechtbank een studie deed naar de door de provincie Noord-Brabant verleende vergunning.

STAB heeft kritiek op de berekeningen van Buro Blauw, die de basis vormen voor het verlenen van een nieuwe vergunning. Volgens het adviesorgaan zijn de cijfers over de geuremissie niet correct. Deze zou een factor 3 tot 7 hoger kunnen liggen dan in de oude vergunning van 2013. Dinsdag 23 februari buigt de rechtbank zich opnieuw over de kwestie. 

Loonbedrijf Jennissen is sinds 2018 eigenaar van de locatie in Nistelrode, die werd overgenomen nadat de vergunning voor de vorige eigenaar BioSpares was ingetrokken na diverse overtredingen van milieuregels. Jennissen moderniseerde de locatie en wil er meer mest kunnen verwerken.


Jennissen wil geen coproducten meer gebruiken bij het vergisten van mest en extra mest kunnen verwerken. De gemeente Bernheze en omwonenden vrezen bij uitvoering van de plannen volgens de nieuwe vergunning een toename van de geuremissie en voorzien een sterke toename van het vrachtverkeer.

Bron: Brabants Dagblad, 20/02/2021
Publicatie: 22-02-2021