Onenigheid tussen gemeente en provincie over uitbreiding mestverwerking in America

Het college van burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas dient een zienswijze in waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de omgevingsvergunning die de provincie Limburg wil verlenen voor de uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Willems in America. Het bedrijf heeft momenteel ruimte om jaarlijks 80.000 ton mest te verwerken en wil dat opvoeren tot 450.000 ton per jaar.

Op dinsdag 19 januari werd in een online gehouden vergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas over de formulering van de zienswijze gesproken. Vrijdag 22 januari vindt er een gesprek plaats tussen het college van Horst en het provinciebestuur over de zienswijze. 


De gemeente voert drie redenen aan waarom het mestverwerkingsbedrijf de capaciteit niet zou mogen uitbreiden. Het college en de gemeenteraad van Horst vinden de uitbreiding strijdig met het bestemmingsplan. Willems geldt daarin als een regionaal mestverwerkingsbedrijf. Met de uitbreiding zou het bedrijf op een schaal gaan werken die veel verder gaat de regio rond Horst.


Ten tweede moet Willems bij de verwerking van mest energie leveren aan andere lokale bedrijven. Dat doet het bedrijf niet. Ten derde is er nog geen onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten van de uitbreiding. De provincie heeft hier nog niets mee gedaan.

Bron: Gemeente Horst aan de Maas
Publicatie: 22-01-2021