Raad van State schorst vergunning van Mestverwerking Fryslân niet

Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude kan vooralsnog op de huidige voet door met de verwerking van pluimveemest. Dat heeft de Raad van State dinsdag 19 januari in een tussenuitspraak bepaald. Een schorsing van de onlangs verleende vergunning tot er definitief is bepaald of het bedrijf wel kan voldoen aan het Friese geurbeleid dat in 2019 strenger is geworden, acht de rechter niet nodig.
Buurtbewoners die klagen over stankoverlast probeerden via de Raad van State een schorsing van de vergunning af te dwingen die in oktober vorig jaar door de provincie Friesland werd verleend. De vergunning biedt het bedrijf de ruimte om de verwerking van mest uit te breiden naar 250.000 ton per jaar. Daarbij mag het mestverwerkingsbedrijf maximaal 20.000 ton mest opslaan.

Omwonenden wilden dat het bedrijf gedwongen wordt zich te houden aan de oude omgevingsvergunning die ruimte bood om maximaal 95.000 ton mest per jaar te verwerken en niet meer dan 3.300 ton mest in opslag te houden. De rechter stelt vast dat het bedrijf nog niet is ingesteld op de verwerking van 250.000 ton mest per jaar. Verder is een luchtwasser geïnstalleerd en is de mestopslagplaats verbouwd.
Bron: Veldpost, 20/01/2021
Publicatie: 20-01-2021