Vlaamse Code Goede Praktijk rond debietmeters online

Het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek VITO heeft een Code Goede Praktijk rond debietmeters opgemaakt. Deze is online geplaatst op de website van Vlaamse Mestbank. Deze Code Goede Praktijk geeft informatie over de types debietmeters die gebruikt kunnen worden op vergistings- en mestverwerkingsinstallaties, hoe deze geplaatst moeten worden en hoe deze debietmeters gekalibreerd moeten worden.
De Code Goede Praktijk is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties. Op basis van deze informatie kan men bijvoorbeeld bepalen welke debietmeters het meest geschikt zijn voor specifieke locaties in de installatie en hoe deze het best geïnstalleerd worden.

Biogas-E verzamelde ook alle antwoorden op de vragen over de plaatsing van bijkomende debietmeters op mestbewerkings- en mestverwerkingsinstallaties die tijdens de webinars van Biogas-E en VCM over debietmeters aan bod kwamen. Deze zijn terug te vinden op de website van Biogas-E.
Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 19/01/2021
Publicatie: 20-01-2021