'KeurMest is onmisbaar voor transparante mestmarkt'

René Veldman, sectormanager varkens- en paardenhouderij van Rabobank Nederland, ziet KeurMest en Mineralen Manager als onmisbare instrumenten om tot een eenvoudige opzet van het nieuwe mestbeleid te komen. "Akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven hebben behoefte aan ruwe varkensmest van goede kwaliteit met een gegarandeerde samenstelling."
Rabobank is nauw betrokken bij het initiatief 'Samenwerken in een eerlijke mestketen', waar de ontwikkeling van KeurMest en Mineralen Manager in gang werd gezet. Ook LTO Nederland, de Producentenorganisatie Varkenshouderij, Cumela Nederland en Transport en Logistiek Nederland zijn daarbij betrokken.

Met KeurMest wordt certificering van de mestketen beoogd. Het idee is dat een gecertificeerde schakel in de keten alleen zaken doet met andere gecertificeerde schakels. Om in de praktijk efficiënt te kunnen certificeren is digitalisering van de keten noodzakelijk. Daar wordt Mineralen Manager voor gebouwd. Dit is een digitaal systeem dat naast alle mesttransporten op termijn ook de mineralenbalansen van veebedrijven, mesttransporteurs, mestverwerkers en akkerbouw in beeld moet brengen.

"KeurMest haalt de druk van mestverwerking en kan helpen om kringlopen verder te sluiten", aldus Veldman. "Voor alle partijen op de mestmarkt is transparantie cruciaal. KeurMest en Mineralen Manager geven de producent en afnemer van mest en de controlerende instantie een realtime, transparant en betrouwbaar overzicht van mestsamenstelling, -volume en -stromen."
Naast een spoor van gecertificeerde mestverwerking moet er ook ruimte zijn voor een spoor van gecertificeerde organische onbehandelde mest.
Bron: Nieuwe Oogst, 02/01/2021
Publicatie: 12-01-2021