Raad van State moet oordelen over vergunning Mestverwerking Fryslân

Circa 15 omwonenden van Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude willen dat het bedrijf vooralsnog aan de oude vergunning wordt gehouden waarin is bepaald dat het bedrijf maximaal 95.000 ton pluimveemest per jaar mag verwerken. Zij voeren daarvoor een spoedprocedure bij de Raad van State. Het bedrijf kreeg in oktober 2020 van de provincie Friesland een omgevingsvergunning verleend om op te schalen naar een verwerking van 250.000 ton mest per jaar.
De provincie baseerde zich bij het verlenen van de vergunning op beoordeling door de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving. Volgens uitvoeringsdienst kan het mestverwerkingsbedrijf ook na de uitbreiding aan de geurnormen voldoen. Er ook geen reden om de opslagcapaciteit van 20.000 ton te verminderen tot 3.300 ton zoals de buurtbewoners willen.

Mestverwerking Fryslân stelt dat er geen reden bestaat voor het tijdelijk schorsen van de vergunning tot het moment dat er een definitieve uitspraak is gedaan. Het bedrijf zal vooralsnog geen 250.000 ton pluimveemest per jaar verwerken. Momenteel wordt ook de 95.000 ton per jaar niet gehaald. Vorig jaar is er 67.000 ton mest verwerkt.
Bron: Veldpost, 08/01/2021
Publicatie: 11-01-2021