Twence moet nog 100.000 ton mest contracteren

Nu Twence na een uitspraak van de Raad van State door kan met de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbeld bij Zenderen, staat het afvalverwerkingsbedrijf voor de uitdaging om zich minimaal te verzekeren van de aanvoer van 200.000 ton varkensmest per jaar.
Twence wil in het voorjaar van 2021 met de bouw van de installatie starten. Dertien maanden later zou de verwerking van mest dan moeten kunnen beginnen. Tot dusver zijn er afzetcontracten afgesloten voor de aanvoer van circa 100.000 ton mest per jaar. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van 10 jaar waarbij het afzettarief 16,50 euro per ton bedraagt. Er worden nu ook contracten voor 3 jaar aangeboden tegen een tarief van 17 euro per ton.
Bron: Vee en Gewas, 19/11/2020
Publicatie: 20-11-2020