Topsector ondersteunt onderzoek naar nieuwe bemestingsproducten

De Topsector Agri & Food heeft 4 nieuwe onderzoeksvoorstellen van de Brancheorganisatie Akkerbouw goedgekeurd. Het gaat onder andere om het project 'Betere stal, betere mest, betere oogst'. dat draait om het tot waarde brengen van mest uit nieuwe stalsystemen. Het is van belang dat nieuwe meststromen aansluiten bij de behoeften van de afnemers waaronder akkerbouwers. Wageningen University & Research voert het onderzoek uit. Het project gaat begin 2021 van start.
Bron: Brancheorganisatie Akkerbouw, 20/11/2020
Publicatie: 20-11-2020