Het Bio Treat Center stopt en gaat door

In 2017 is het Bio Treat Center (BTC) in Venlo gestart door vijf bedrijven met ondersteuning van provincie Limburg. Het project had een vastgestelde einddatum van 31 december 2020. Dit betekent dat het project ten einde komt, en daarmee het BTC. De activiteiten van het BTC worden gedeeltelijk voortgezet in verschillende projecten en bedrijven.
In een persbericht schrijft het BTC: "Nu de biobased transitie in gang is gezet en BTC zijn rol als kwartiermaker op de campus heeft vervuld wordt het “oude nest” opgeruimd en vliegen “jonkies uit” om een eigen nestje te bouwen. Zo wordt met de tuinbouwsector een nieuw platform Tuinbouwreststromen opgericht, wordt met de chemiesector een project vormgegeven om op grote schaal bieten als chemie-grondstof te gaan leveren. De BTC-lab activiteiten zijn verplaatst naar de living lab biomassa wasstraat van Attero en de kennis en kunde wordt behouden in een nieuw op te richten consultancy bedrijf. De vertrouwde gezichten van het BTC blijven daarmee, weliswaar in een andere hoedanigheid, op de campus beschikbaar en aanspreekbaar."

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met directeur Ton Voncken.
Het Bio Treat Center stopt en gaat door
Auteur: Jan Roefs
Bron: Bio Treat Center
Publicatie: 20-11-2020