Mestverwerkingsinitiatief Fennenoord Deventer brengt infographic uit

In Deventer wordt een interessant en innovatief project ontwikkeld voor de verwerking van ruim 300.000 ton mest en 40.000 ton andere biomassa. Volgens het plan worden hiermee mestkorreltjes, ammoniumsulfaat, demi-water, vloeibaar CO2, bio-LNG en warmte voor stadsverwarming geproduceerd.
Het project Fennenoord maakt gebruik van beproefde technieken, maar is toch zeer innovatief, waarder er zowel sprake is van een interessante, robuuste business case als van grote vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, aldus de initiatiefnemers.
In de infographic worden specifiek genoemd:
  1. Meervoudige Business modellen zorgen voor evenwichtige Business Case
  2. Hybride cryogene biogas opwerking voor productie van zowel bio-LNG als Groen Gas
  3. Productie van demi-water door mest-destillatie
  4. Ammoniakproductie uit mest haalt stikstof overschot uit de landbouw kringloop
  5. Hybride systeem: 4 maal cascadering van proceswarmte en restwarmte voor warmtenetten (voor 7.000 huishoudens)
  6. Inventieve geurbestrijding met Best Beschikbare Technieken (BBT-EU) en aanvullend politiefilter
  7. Hybride energiesysteem met combinatie van biomassaketels en warmtepompen
De infographic, met uitleg over het proces, de milieuwinst en andere informatie over het project is te vinden op hun website.
Mestverwerkingsinitiatief Fennenoord Deventer brengt infographic uit
Auteur: Jan Roefs
Bron: Fennenoord
Publicatie: 20-11-2020