HoSt heeft 5 Microferm mestvergisters in aanbouw

HoSt realiseert momenteel Microferm monomestvergisters bij 5 verschillende melkveebedrijven in Nederland. Er staan straks 15 Microferm installaties in Nederland, waarvan 10 met een totale groen gasproductie van circa 3,2 miljoen kuub per jaar. De overige 5 produceren groene stroom en warmte met een WKK.
De 5 nieuwe Microferms worden gebouwd bij melkveebedrijven in Blokzijl, Boornbergum, Lekkum, Ell en Achtmaal. De installaties produceren 40 Nm3 groen gas per uur uit 12.000 tot 16.000 ton mest per jaar. De jaarlijkse capaciteit bedraagt 320.000 Nm3 groen gas dat geschikt is voor distributie via het gasnet.

HoSt werkt samen met coƶperatie Jumpstart, een initiatief van zuivelonderneming FrieslandCampina. Binnen het Jumpstart initiatief van FrieslandCampina is HoSt een van de gekwalificeerde leveranciers van monomestvergisters
Bron: HoSt, 26/10/2020
Publicatie: 26-10-2020