OM mist aanpak fraude in contouren voor mestbeleid

Rob de Rijck, landelijke coördinerend officier van justitie voor milieu van het Openbaar Ministerie, is er niet gerust op dat het nieuwe mestbeleid zoals minister Schouten van LNV dat wil vormgeven tot minder fraude zal leiden. Dat maakt hij duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wijst er op dat Schouten niet duidelijk maakt hoe de prikkel om te frauderen minder wordt en hoe er moet worden gehandhaafd.
De Rijck stelt dat er voor partijen in de mestketen verschillende redenen kunnen zijn om de regels te overtreden. Hij stelt vast dat Schouten in haar contourenbrief fraudegevoeligheid wel als een probleem aanduidt, maar niet aangeeft wat zij daar aan doet. Volgens De Rijck heeft het Planbureau voor de Leefomgeving daarvoor wel een richting aangegeven, namelijk vermindering van de mestproductie in Nederland.
Bron: Boerderij, 26/10/2020
Publicatie: 26-10-2020