Zorgen in Roermond over mestverwerking in Haelen

Dorpsraden en wijkteams in Roermond maken zich grote zorgen over plannen voor mestverwerking op bedrijventerrein Zevenellen aan de overkant van de Maas in Haelen. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond uiten zij hun zorgen. De Coöperatie 7LL, een samenwerkingsverband van 6 varkenshouders uit Leudal en Nederweert, wil het mestverwerkingsbedrijf bouwen.
De provincie heeft een jaar geleden een vergunning verleend voor de mestverwerking. De dorps- en wijkraden hebben een beroepschrift ingediend. Begin september heeft bij de rechtbank Limburg een zitting plaatsgevonden over het al dan niet-ontvankelijk zijn van het beroep van de eisers. Er is op dit moment nog geen uitspraak gedaan.

Coöperatie 7LL wil een mestverwerkinginstallatie bouwen met een volledig gesloten systeem. "In de vergunningaanvraag is nadrukkelijk opgenomen dat er met een dergelijk systeem geen geurhinder voor de omgeving is”, zegt woordvoerder Hans Corsten van de coöperatie.

Ook de provincie aangegeven geen stankoverlast te verwachten. Volgens de provincie is er in de verleende vergunning uitgebreid ingegaan op het vermeende geurprobleem. "Op basis van onderzoeken ligt de geurbelasting in de woonkernen ruim onder de strengste geurnorm. Dat betekent dat de berekende geurbelasting zo laag is dat er geen geurhinder zal optreden", aldus een woordvoerder.
Bron: 1Limburg, 14/10/2020
Publicatie: 23-10-2020