CUMELA: Geen goed woord over voor mestplan Schouten

Kostprijsverhogingen voorkomen, ruimte houden voor kringlopen en geen verplichte verwerking tot hoogwaardige producten. Zomaar een aantal reacties op de mestplannen die landbouwminister Carola Schouten dinsdag presenteerde. De rode draad is vooral dat er niet geluisterd is naar de sector. Vooral Cumela en de POV zijn niet blij en uiten grote zorgen. Daar komt nog eens bij dat beide organisaties al in een traject zitten met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en dat lijkt bij het schrijven van de plannen voor het nieuwe mestbeleid vergeten te zijn.
Hans Verkerk, beleidsmedewerker bij Cumela, zegt dat er al jaren gewerkt wordt aan Keurmest, wat recent door dezelfde minister nog geroemd werd. "Een systeem om de hele mestketen transparanter te maken en vooral om te zorgen dat de afnemers precies dat product krijgen wat ze willen. Niets staat erover in de visie en nog veel erger, het hele systeem is over vijf jaar waardeloos als dit doorgaat. Hetzelfde geldt voor het rVDM. Nutteloos als mest alleen nog naar de verwerker mag. Ik vraag me nu serieus af hoeveel zin het nog heeft om daar energie en vooral heel veel sectorgeld in te steken. Want wij kunnen van geen ondernemer vragen om daarin te investeren als nu al vaststaat dat het over vijf jaar waardeloos is."

Daar bovenop komen de zorgen over het voorbestaan van mestdistributeurs. Hoewel Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie bij Cumela, hier minder zorgen over heeft. Omdat "de mest toch van A naar B moeten worden getransporteerd." Maar tegelijkertijd zegt hij "dat het vanuit de belangenbehartiging hard lobbyen wordt om het plan om te turnen tot een werkbaar beleid. Daar is hopelijk ook ruimte toe, gezien dit natuurlijk pas de contouren van het plan zijn."

Kritisch over mestverwerking
POV en CUMELA zijn heel kritisch over de mestverwerking. Iets wat een duur eindproduct oplevert. "Ten opzichte van de prijs van vergelijkbare kunstmest is deze dubbel zo hoog", aldus Verkerk. Maar waar voor ondernemers die verplicht mest af moeten zetten ook een hoog prijskaartje aan hangt. Dat komt mede omdat de realisatie van mestverwerking een langdurig en kostbaar proces is waarbij het rendement lang niet altijd voldoende is. "De kostprijs voor verwerking blijft te hoog", aldus de POV die weinig vertrouwen heeft in de uitspraak van Schouten dat de politiek hier misschien in gaat helpen.
Bron: CUMELA, 15/09/2020
Publicatie: 18-09-2020