Kansen voor pocketvergister in de varkenssector

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie die op heden bijna uitsluitend wordt toegepast op melkveebedrijven. Er lijken ook kansen voor deze technologie in de varkenssector. Daarom voerden de onderzoekers binnen het project Belgische project Pocket Power een test uit op pilotschaal in de vergister van Inagro op basis van eerder verworven inzichten in het project
De eerste 3 maanden is gebleken dat monovergisting van varkensmest in de praktijk stabiel kan verlopen. Om de kansen voor de praktijk goed in beeld te krijgen, moet het proces nog langer worden gevolgd en zijn er nog meer analyses nodig, stellen de Inagro-medewerkers Sander Vandendriessche en Ines Verleden.
Bron: Landbouwleven, 24/07/2020
Publicatie: 31-07-2020