Demonstratieproject Mestzak bij melkveebedrijf in Eibergen

Op het bedrijf van melkveehouder Patrick Poelhuis in Eibergen is het tekort aan mestopslag een groot probleem. Hij is gedwongen zijn gierput leeg te maken in augustus om in de winter voldoende opslag te houden. Daardoor is het risico op veel nitraatuitspoeling groot. Via Waterwijs Boeren krijgt hij de mogelijkheid om ervaring op te doen met tijdelijke opslag van mest. Hiervoor wordt een tijdelijke mestzak achter zijn stal gelegd.
Poelhuis heeft voor zijn 70 melkkoeien krap 7 maanden opslag. Hij huurt daarom mestopslag bij een voormalig veehouder, maar moet toch alle putten eind augustus leegrijden omdat daarna uitrijden tot 15 februari niet meer mag. Met een mestzak van 600 kuub heeft hij genoeg opslag om alle drijfmest in twee keer uit te rijden verdeeld over de eerste 2 snedes met een beetje kunstmest om de demineralisatie beter op te wekken.

Het demonstratieproject bij Poelhuis start in november met de levering van de mestzak. Vanaf 1 september wordt de mest al bewaard. Vanaf december zijn de putten al aardig vol. De mest kan dan worden overgepomp naar de mestzak. Poelhuis kiest voor een oprolbare mestzak gemaakt van dubbel gecoat polyesterweefsel. Deze kan hij zonder een vergunning op het perceel achter zijn stal leggen.
Bron: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, 30/07/2020
Publicatie: 31-07-2020